Zaznacz stronę

Błędy MEDYCZNE

Odszkodowanie

CO to JEST BŁĄD MEDYCZNY?

Nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza czy innego pracownika służby zdrowia może spowodować szkodę na osobie. Sprawdź czy przysługuje Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarza!

Szkoda medyczna może powstać na skutek:

– błędnej diagnozy

– nieprawidłowo wykonanego zabiegu

– niewłaściwej organizacji placówki medycznej

– wydanie opinii i orzeczeń lekarskich niezgodnych z zasadami aktualnej wiedzy medycznej

Placówki medyczne posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC. 

Kancelaria ma olbrzymie doświadczenie w dochodzeniu należnych świadczeń od  ubezpieczycieli. 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adwokat Łukasz Oleś

Pirożek & Pirożek R.Pirożek, K.Pirożek, J. Wichura SPÓŁKA JAWNA
al. Wojciecha Korfantego 51
40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12
tel.: 32 205 50 13